Partners

In meerdere opdrachten wordt (al dan niet onder de vlag van Plan F) samengewerkt met derden. Ook wordt regelmatig capaciteit en/of specifieke expertise ingehuurd, bijvoorbeeld op het vlak van conceptuitwerking, grondexploitaties, ontwerp en communicatie.
In een heroriëntatie op de toekomst wordt gezocht naar partners om samen te werken, via kennisdeling en wisselwerking van expertises een steviger profiel te ontwikkelen en opdrachtgevers nog meer te kunnen bieden.