Opdrachtgevers

Opdrachtgevers zijn overheden (departementen, provincies, regio’s, gemeenten), aan de overheid gelieerde organisaties (woningcorporaties), private ondernemingen (beleggers, vastgoedontwikkelaars) en maatschappelijke organisaties (m.n. in de culturele sector).
Opdrachten worden geregeld voor meerdere opdrachtgevers tegelijk uitgevoerd; het is daarbij de taak en de verantwoordelijkheid van Plan F om verbindend te werken en de belangen van alle partijen afzonderlijk en gezamenlijk in het proces en het resultaat voldoende tot hun recht te laten komen.