Missie en doelstellingen
Plan F levert meerwaarde aan de inzet van overheden en private partijen op de verbetering van het ruimtelijk en economisch profiel van steden en regio’s. Het gaat hierbij om het ruimtelijke en het economische vestigingsklimaat voor bedrijven, de kwaliteit van het woon-, werk- en leefmilieu van bewoners en/of de aantrekkelijkheid voor bezoekers.

Plan F adviseert opdrachtgevers, leidt organisaties of onderdelen van organisaties op interim-basis en begeleidt projecten in de initiatief- en ontwikkelfase. De expertise en inzet van het bureau is van hoog kwalitatief niveau en moet de opdrachtgever het gewenste rendement opleveren, zowel in inhoudelijke als zakelijke zin.