Plan F

Plan F B.V. is de onderneming van drs. S (Stef) Fleischeuer, een bureau voor interim management, advies en management van projecten op het vlak van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, grondzaken, vastgoedontwikkeling, economie en cultuur. Het bureau is opgericht op 1 januari 2007.

Plan F is Stef Fleischeuer. Zijn ervaring en expertise op de genoemde beleidsvelden is breed, zijn persoonlijke inzet is zichtbaar in het resultaat. Fleischeuer is bedreven in het onderkennen en bijeenbrengen van publieke belangen maar ook private belangen in projecten; hij analyseert en adviseert op directie- en strategisch niveau en hij bereidt uitvoeringsafspraken en -allianties voor die realisatie van het gewenste resultaat dichterbij brengen.